Aktuellt om Covid-19

MRC har från rekommendationer från SRF/RF kommit fram till att, som en försiktighetsåtgärd, uppmana alla MRC:s ledare, föräldrar och spelare att inte delta i MRC:s aktiviteter under två veckor efter hemkomst från de av Folkhälsomyndigheten utpekade områden där coronaviruset (Covid-19) finns. I dagsläget (5 mars 2020) gäller hemkarantän efter vistelse i dessa områden:

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
  • De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
  • Iran
  • Sydkorea

Ni kan följa utvecklingen av viruset via folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

___ENGLISH____

MRC has, from recommendations from SRF / RF, concluded, as a precautionary measure, to urge all MRC leaders, parents and players not to participate in MRC’s activities for two weeks after returning home from the Public Health Authority designated areas where the corona virus (Covid -19 ) exists. At present (March 5, 2020), the home quarantine (2weeks) applies after staying in these areas:


  • Hubei or other province of mainland China, where the spread of infection is expanding.
  • The Italian regions of Lombardy, Piedmont, Emilia-Romagna and Veneto
  • Iran
  • South Korea


You can follow the development of the virus through the public health authority’s website: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Leave a comment