Årsmötet 2021

— ENGLISH BELOW — 

Hej! Här kommer kallelsen till MRCs Årsmöte.

23 Mars DIGITALT med start kl 18:30. Alla som betalt medlemsavgift under året 2020 och under året 2021 fyller som yngst 16 år äger rösträtt. 

Sign up here by latest the 21th of March: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKjO0qPp7r3gHwU3RIKM6IZ7NkKrLbY6MmQBQ5MurMUhIzA/viewform?usp=sf_link 

Känner du att styrelsearbete låter intressant? Känner du att du vill stötta klubben genom att vara en del av ledningen! Vi söker alltid engagerade och kunniga styrelsemedlemmar till MRCs styrelse! Eller kan det vara så att du känner någon som du känner hade varit perfekt för uppdraget? Kontakta: Marcus Fjelner, 0708108535, marcus.fjelner@gmail.com som är sammankallande i valberedningen. 

Vi ses på mötet! 

Malmö Rugby Clubs styrelse 

___________________English___________________________

HI! 

Here is the invitation to MRC’s Annual Meeting.

March 23 DIGITAL starting at 18:30. Everyone who paid the membership fee during the year 2020 and during the year 2021 reaches the age of 16 at the age of voting.

Sign up here by latest the 21st of March:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKjO0qPp7r3gHwU3RIKM6IZ7NkKrLbY6MmQBQ5MurMUhIzA/viewform?usp=sf_link 

Do you feel that board work sounds interesting? Do you feel that you want to support the club by being part of the management! We are always looking for committed and knowledgeable board members for MRC’s board! Or could it be that you know someone you know would have been perfect for the assignment? Contact: Marcus Fjelner, 0708108535, marcus.fjelner@gmail.com who is convening the nomination committee.

See you at the meeting!

Malmö Rugby Club’s board

Leave a comment