Why Exercise? – Podcast

"Why Exercise by Jacky Parkhouse" Why Exercise? is a weekly podcast and blog where Jacky Parkhouse delve into individuals stories about how and why people participate in physical exercise and sport. Jacky discover how it makes people feel and…

Träning under COVID-19-pandemin

English Below Kära medlemmar, I den rådande situationen med Covid-19 viruset har vi i Malmö Rugby Club beslutat, i samråd med tränare att vi påbörjar träningen utomhus tidigare än planerat. Vi följer riksidrottsförbundet (RF) i deras rekommendation att bedriva verksamhet men på ett…

Årsmötet 2020 – Sammanfattning

Jill Lundström hälsade samtliga närvarande välkomna och alla ombads skriva på närvarolistan vilken bifogas protokollet. 37 personer deltog i mötet. Kallelse till mötet är publicerad på klubbens hemsida, via mail samt på sociala media. På frågan om mötets behöriga…

Sign Up Now

Become a member of our online community and get the latest news and keep up to date with the upcoming matches or events faster!

[mc4wp_form id="838"]