Träning under COVID-19-pandemin

English Below Kära medlemmar, I den rådande situationen med Covid-19 viruset har vi i Malmö Rugby Club beslutat, i samråd med tränare att vi påbörjar träningen utomhus tidigare än planerat. Vi följer riksidrottsförbundet (RF) i deras rekommendation att bedriva verksamhet men på ett…

Årsmötet 2020 – Sammanfattning

Jill Lundström hälsade samtliga närvarande välkomna och alla ombads skriva på närvarolistan vilken bifogas protokollet. 37 personer deltog i mötet. Kallelse till mötet är publicerad på klubbens hemsida, via mail samt på sociala media. På frågan om mötets behöriga…

Aktuellt om Covid-19

MRC har från rekommendationer från SRF/RF kommit fram till att, som en försiktighetsåtgärd, uppmana alla MRC:s ledare, föräldrar och spelare att inte delta i MRC:s aktiviteter under två veckor efter hemkomst från de av Folkhälsomyndigheten utpekade områden där coronaviruset…

Sign Up Now

Become a member of our online community and get the latest news and keep up to date with the upcoming matches or events faster!