Eric “Hockey” von Quitzow winner of the 2020 Kia Manawanui Trophy

This is a prize bestowed by Barbra and John Judge from New Zealand. Through contacts within our club, the couple has been very impressed by the club’s activities and positive spirit. A fantastic prize consisting of a Greenstone from Maori history and a well-worked piece of Kauri Wood has traveled across half the earth to land to be with Malmo Rugby Club.

We thank you very much for the award and for this thought. The Kia Manawanuie Trophy will be awarded to a recipient in the youth team who during the year has shown Determination, Endurance and Dedication. We have a member in this association who we believe possesses precisely these qualities that he shares with his team.

During the year we have seen him grow, become more independent and we are extremely proud of him. He always makes us stand on our toes, and he sometimes drives his trainer to madness, but basically he is a good guy who doesn’t always get the thanks he deserves for everything he does. He is determined both as a player and as a friend, especially in arguments. 

He shows endurance as a person and is not beaten down by being in his mid-teens, but instead he trains hard. He shows that he can do both on the pitch and when he is training outside the rugby, and is happy to tell when he has made progress. Furthermore, he shows a commitment not only to himself and his team but to the club and other teams within the club.

This year’s Kia manawanuie award goes to Eric “Hockey” von Quitzow.

 

Detta är ett pris skänkt av Barbra och John Judge från Nya Zeeland. Paret har genom kontakter inom vår klubb blivit mycket imponerade av klubbens verksamhet och positiva anda. Ett fantastiskt pris bestående av en Greenstone från Maorisk historia och en välarbetad bit Kauri Wood har rest över halv jorden för att landa inom MRC och ungdomsverksamheten. Vi tackar stort för priset och för denna tanke. The Kia Manawanuie Trophy ska delas ut till en mottagare inom ungdomsverksamheten som under året stått för Beslutsamhet, Uthållighet och Hängivenhet. 

Vi har en pojke i denna förening som vi anser innehar just dessa kvaliteter som han delar med sitt lag. Under årets gång har vi fått se honom växa, bli mer självständig och vi är oerhört stolta över honom. Han får oss alltid att stå på tårna, och han driver stundtals sin tränare till vansinne, men i grunden är det en go grabb som inte alltid får det tack han förtjänar för allt han gör. Han är beslutsam både som spelare och som vän, speciellt i argumentationer. Han visar en uthållighet som person och slås inte ned av att befinna sig mitt i tonåren, utan istället tränar han hårt. Han visar att han kan både på planen och när han tränar utanför rugbyn, och berättar gärna när han har gjort framsteg. Vidare visar han en hängivenhet, inte bara mot sig själv och sitt lag utan mot klubben och andra lag inom klubben. När klubben kallar och ber om hjälp ställer han upp, i vått och torrt, nära och långt bort. Årets Kia manawanuie pris går till Eric ”Hockey” von Quitzow.

Leave a comment