Foreningen

En mörk höstkväll 1954 togs ett beslut om att i staden Malmö, där bör rugby finnas! Den 7 oktober 1954 registrerades Malmö Rugby Club, som den andra rugbyklubben i Sverige. Malmö Rugby Club har sedan start varit en plats som folk har sett som sitt andra hem. Åren har gått och nu står vi här, över 65 år senare med en fantastisk förening som har allt ifrån barnlag till ungdomslag, vidare till seniorlag och självklart ”Old boys”, rugby för de som är 35 år och uppåt. I vår förening finns barn från 4 år och uppåt, men vi tävlar först när vi spelar i U8. Vi har en bred ungdomssektion, som växer och vi har alltid plats för fler. Och har vi inte plats, då skapar vi mer plats. Våra ungdomar kommer i framtiden även ta steget upp till senior-rugby antingen med vårat damlag eller vårat herrlag. Vi har många seniorer och oldboys som själva har börjat som barn eller ungdom men som under årens lopp gått genom ”systemet”.Föreningens stadgar har kvarlevor från 1959 bland annat gällande föreningens ändamål som lever kvar än idag.

Ändamål (äldre stadgar MRC 1959)

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning: Rugby

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den blir tillgänglig för alla och kan ge utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. I vår förening värnar vi om medlemmarna och vi välkomnar varandras olikheter, det är en del av vår idrott.

I vår förening står vi för att alla skall vara välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, etnicitet/nationalitet, religion, funktionsvariation och ålder. Vi är stolta över vår förening och tar avstånd från droger, doping och kriminalitet.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Rugby Förbundet (SRF)

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen och därmed är vi medlemmar i specialidrottsdistriktsförbund (SDF): Skånes Rugbyförbund.

Snabb fakta:

  • Malmö Rugby Club (MRC)
  • Bildad: 7 oktober 1954
  • Organisationsnummer: 846001-5749
  • Föreningsnummer: 12973-31
  • Plusgiro: 531790-4