Malmö Rugby Club söker tränare! 

"Vi letar efter någon som vill ta över huvudansvaret för damlaget"

Malmö Rugby Club står nu inför ett skifte med tränare, damlaget som under många år har haft privilegiet att ha en dedikerad och engagerad huvudtränare, PO Jönsson kommer nu ta sig an andra roller inom MRC. Vi tackar PO för hans engagemang och driv som gör så att vi har ett så framgångsrikt damlag med många spelare som satsar högt, både individuellt och som lag. PO har gjort det möjligt för många tjejer att spela rugby, han har hjälp damlaget att växa både av och på plan. 

Vi letar efter någon som vill ta över huvudansvaret för damlaget. Laget spelar i Sweden 7´s series, där damerna har spelat sig till slutspelet de senaste 5 åren. Laget spelar 15´s tillsammans med ett annat damlag, därav söker vi en tränare som kan både 7´s och 15´s. Eftersom vi har ett damlag som är så engagerat, kräver vi att den nya tränaren är lika engagerad som spelarna. 

Koppla till laget finns en S&C coach som stöttar laget med en periodisering samt med att lägga upp off-season träningen. På vintern (inomhus konstgräs) brukar damerna träna 2 pass rugby (med fys innan rugbyn), 1 pass crossfit samt 1-2 pass löpning. På sommaren (utomhus på gräs) 3 pass rugby + matcher. 

Krav: 

Tränarutbildning minst Level 1 – WR rugby 

Erfarenhet av att vara tränare 

God samarbetsförmåga 

Engagemang 

Låter det intressant? Skicka in och berätta vem du är och ev. ditt cv till oss per mail till: kansli@malmorugbyclub.se

Kontakta: kansli@malmorugbyclub.se 

Vid frågor: jill.lundstrom94@gmail.com 

Malmö Rugby Club is looking for a coach!

Malmö Rugby Club is now facing a change of the black widows coach which for many years has had the privilege of having a dedicated and committed headcoach, PO Jönsson. PO will now take on other roles within MRC. We thank PO for his commitment and drive which has given us the opportunity to have such a successful women’s team with many players who aim high, both individually and as a team. PO has made it possible for many girls to play rugby, he has helped the women’s team to grow both off and on the field and he has coached a lot of fine players. 

We are looking for someone who wants to take over the main responsibility for the women’s team. The team plays in Sweden 7´s series, where the ladies have played in the playoffs for the past 5 years. The team plays 15´s together with another women’s team, so we are looking for a coach who can do both 7´s and 15´s. Because we have a women’s team that is so committed, we demand that the new coach is as committed as the players.

Connected to the team is an S&C coach who supports the team with a periodization and with setting up the off-season training. In the winter (indoor artificial turf), the ladies usually train 2 sessions of rugby (with physique before the rugby), 1 session of crossfit and 1-2 sessions of running. In the summer (outdoors on grass) 3 sessions of rugby + matches.

Requirement:

Coach training at least Level 1 – WR rugby

Experience of being a coach

Good ability to work together

Commitment

Does it sound interesting? Send in and tell us who you are and possibly. your CV to us by email to: kansli@malmorugbyclub.se

Contact: kansli@malmorugbyclub.se

For questions: jill.lundstrom94@gmail.com

Leave a comment