Medlemsavgifter

Då vi är en förening som lutar sig tillbaka på en demokratisk värdegrund, har vi valt att överlåta rätten att besluta om både medlemsavgift och träningsavgift till vårt årsmöte. På årsmötet får alla som är 15 år och äldre och betalat sin medlemsavgift verksamhetsåret innan rösta. Vi tror på en delaktighet i föreningen och vill vara en förening som är till för alla, oavsett socioekonomiskt status. Mötet beslutade under årsmötet 2019 att medlemsavgifterna för 2020 skall vara 100 SEK för alla aktiva spelare.

Aktiva

Icke spelande medlem: Är medlemskapet för dig som vill stödja Malmö Rugby Clubs verksamhet. Du får information som skickas ut under året. Att det är billigare för den som är yngre är för att de genererar lite extra bidrag till föreningen.

Familjemedlemskap: Är ett sätt för Malmö Rugby Club att utöka sitt medlemsantal i föreningen. För den medlemsformen betalar du eller någon annan i hushållet in avgiften och skriver ner namn och personnummer på personerna i hushållet. Fler medlemmar ger större rätt till bidrag, framför allt viktiga är de som är i åldern mellan 6-25. Spelande medlem är inte en del av familjemedlemskapet utan betalar normal medlems och tävlings/träningsavgift.

Livstidsmedlemskap: Är en medlemsform där du betalar en lite större summa (För icke spelande medlem) och får därefter information som går ut från klubben i resten av ditt liv. Klubben får då behålla dig i vårt medlemsregister och har lättare att hålla kontakten med dig. Ett bra medlemskap för tidigare spelare, ledare och supportrar som inte vill riskera att gå miste om inbjudan till någon bra jubileumsfest i framtiden.

Festtillfälle: Vill du vara med på klubbens aktiviteter, på klubben eller någon annan plats, skall du betala din avgift. Fester på klubben kräver ditt medlemskap vid festtillfälle

Studerande och arbetssökande med intyg har 50 % reducerad träningsavgift. Vi erbjuder även möjlighet att delbetala sin avgift, efter att man har samtalat med vår kassör.

Vi har en ambition att alla skall kunna spela rugby, därför kämpar vi med att hålla avgifterna låga och skapa lösningar för alla som vill vara med i vår klubb. Genom att vi inte har några betalda tränare, ledare, styrelsemedlemmar eller andra betalda positioner ämnar vi skapa en hållbar organisation som är motståndskraftig vid större utgifter.

Vår budget grundar sig på de stöd vi får från Malmö Stad, RF, SRF, sponsorer samt träningsavgifter och medlemsavgifter, och vi är ingen vinstdrivande organisation utan allt det som medlemmarna betalar skall tillbaka till medlemmarna i form av material, planhyror, stöttning vid resekostnader på längre matcher, match-kit m.m.

Därtill kommer en tävlings- och träningsavgift för aktiva spelare enligt följande –