Ny webbshop är live!

English below

Nytt samarbete!

Under det gångna året har styrelsen arbetat för att kunna erbjuda våra medlemmar ett lättare sätt att införskaffa träningskläder, överdragskläder och ”off-field wear”. Det har varit en lång process för oss, då vi har försökt hitta något som skall passa alla medlemmar, allt i från de minsta till de äldsta. Vi är därmed stolta att meddela att vi nu har ett 3-års avtal med Stadium Teamsales och Craft. Malmö Rugby Clubs kläder kommer nu att säljas genom stadium och kan beställas via: 

https://www.stadium.se/foreningar/1741182

Vi är extra stolta över Craft som levererar barnmodeller, herrmodeller och dammodeller av samtliga plagg! Craft är ett svenskt företag och nedan kan ni läsa lite mer om Craft och deras vision: 

Craft är en produkt av svett och slit, av snö och regn, av förluster och segrar och av euforin som upplevs när gränser förflyttas. I fyra årtionden har vi levererat optimal prestation genom funktionella idrottskläder. Nästan lika länge har vi varit en del av den professionella idrottsvärlden. Vår kunskap om hur ett tränings- och tävlingsplagg ska designas för att erbjuda optimal funktion kommer till stor del från ett långt och givande samarbete med elitidrottare över hela världen.

Stadium ör en av Sveriges största sport- och sportmodekedja och deras koncept med teamsales passar perfekt för oss i Malmö Rugby Club. Nedan kan ni läsa lite om stadium: 

Stadium Group består av koncepten Stadium, Stadium Outlet och Sneakers Point som tillsammans har cirka 180 fysiska butiker och varsin e-handel. Tillsammans bildar de Sveriges största sport- och sportmodekedja. 

Sedan 1995 arrangeras Stadium Sports Camp för barn och ungdomar. Stadium Sports Camp har en egen organisation och drivs som ett SVB-bolag (särskild vinstutdelningsbegränsning) vilket betyder att Stadium Group återinvesterar samt delar ut allt överskott till deltagande föreningar. Årligen aktiveras cirka 7 000 barn under lägerveckorna.

Med en vision om att aktivera världen vill Stadium inspirera till ett aktivt liv för alla.

Join the movement!

Vi i styrelsen ser fram emot vårt samarbete och är glada att kunna samarbeta med företag som har liknande värdegrund och vision som oss! Rugbyspecifika material, kläder (rugbyshorts och rugbytröja i extra slitstarkt material) och utrustning (tandskydd, rugbydobbar m.m.) kommer dock fortsätta att säljas i klubbshoppen. 

Klicka in på: https://www.stadium.se/foreningar/1741182   och köp er favorit! Och funderar ni över storlek finns det storleksguide online men man kan även besöka stadium på Svågertorp i Malmö för att testa storlek! 

För frågor m.m: kansli@malmorugbyclub.se (märk gärna mailet med: Fråga om stadium)

English version: 

New collaboration!

During the past year, the board has worked to be able to offer our members an easier way to procure training clothes, coveralls and “off-field wear”. It has been a long process for us, as we have tried to find something that will suit all members, everything from the youngest to the oldest. We are thus proud to announce that we now have a 3-year agreement with Stadium Teamsales and Craft. Malmö Rugby Club’s clothes will now be sold through stadium and can be ordered via: https://www.stadium.se/foreningar/1741182

We are extra proud of Craft, which delivers children’s models, men’s and women’s models of all garments! Craft is a Swedish company and below you can read a little more about Craft and their vision:

Craft is a product of sweat and toil, of snow and rain, of losses and victories and of the euphoria that is experienced when boundaries are moved. For four decades, we have delivered optimal performance through functional sportswear. We have been part of the professional sports world for almost as long. Our knowledge of how a training and competition garment should be designed to offer optimal function comes largely from a long and rewarding collaboration with elite athletes all over the world.

Stadium is one of Sweden’s largest sports and sports fashion chain and their concept of team sales is perfect for us in Malmö Rugby Club. Below you can read a little about the stadium:

Stadium Group consists of the concepts Stadium, Stadium Outlet and Sneakers Point, which together have approximately 180 physical stores and each e-commerce. Together they form Sweden’s largest sports and sports fashion chain.

Since 1995, Stadium Sports Camp has been organized for children and young people. Stadium Sports Camp has its own organization and is run as an SVB company (special dividend limitation), which means that Stadium Group reinvests and distributes all profits to participating associations. Approximately 7,000 children are activated annually during the camp weeks.

With a vision of activating the world, Stadium wants to inspire an active life for everyone.

Join the movement!

We on the board look forward to our collaboration and are happy to collaborate with companies that have similar values and vision as us! However, rugby-specific materials, clothes (rugby shorts and rugby jersey in extra durable material) and equipment (dental protection, rugby studs, etc.) will continue to be sold in the club shop.

Click on: https://www.stadium.se/foreningar/1741182  and buy your favorite! And if you are thinking about size, there is a size guide online, but you can also visit the stadium at Svågertorp in Malmö to test size!

For questions etc .: kansli@malmorugbyclub.se (please mark the email with: Ask about stage)

Leave a comment